Zespół Szkół nr 14Z życia szkołySukcesy, osiągnięciaGalerie zdjęćInformacje dla rodziców i uczniówPlan lekcjiWażne dokumenty Klasy profilowaneEgzamin, Sprawdzian
Zespół Szkół nr 14
e-mail: zs14torun@home.pl
Informacje pedagoga
Kalendarz wydarzeń
Zebrania z rodzicami
Klasy i wychowawcy
Tematy projektów
Lekcje i przerwy
Samorząd uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Oddział "0"
Wyniki sprawdzianu i egzaminu
Informacje dla rodziców i uczniów

 


Uwaga!!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla wszystkich uczniów odbędzie się w dniu 1 września 2014 r. o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.Informacja  

Zapisy na obiady na rok szkolny 2014/2015 odbywać się będą od dnia 1.09.2014 od godz. 7:30 u p. Marii Żuk w p. nr 1(piwnica). Rodzice proszeni są o dostarczenie zaświadczeń o zatrudnieniu do p.Żuk ( zaświadczenia te zostaną przekazane do świetlicy).

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DO GIMNAZJUM NR 14 W TORUNIU

 

14.07 – 25.08. 2014r. – składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum w sekretariacie w godz. 8.00-14.00

26.08.2014r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum

27.08.2014r. – potwierdzenie woli przyjęcia

28.08.2014r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum w postępowaniu uzupełniającymInformacja dla rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich !

 

Dyrektor ZS nr 14 w Toruniu uprzejmie informuje o postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, które odbędzie się od 21.07.2014r. do 28.07.2014r. 
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z minimalną liczba punktów uprawniającą do przyjęcia zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 29.07.2014r. do godz. 15.00.

Zakwalifikowane dziecko zostanie przyjęte do oddziału pięciolatków, jeżeli rodzic w terminie 30.07.2014r.-01.08.2014r. do godz. 15.00 złoży w sekretariacie szkoły formularz potwierdzający wolę przyjęcia dziecka.

W dniu 4.08.2014r. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

                                                                                   Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                   Ireneusz WoźniakInformacja

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.Egzaminy poprawkowe 2013/2014

Zespół Szkół Nr 14-Gimnazjum Nr 14

 

Egzamin

Data

matematyka

 

26.08.2014r.

wtorek, godz. 900, s. 17

j. angielski

 

26.08.2014r.

wtorek, godz.  900 , s. 13

j. niemiecki

27.08.2014r.

środa, godz. 900, s. 18

 

Osoby, które nie odebrały zagadnień na egzaminy, proszone są o ich odebranie w sekretariacie szkoły.

Nie stawienie się ucznia na egzamin poprawkowy skutkuje powtarzaniem klasy od 1 września 2014 roku.

 Informacja 

Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.Rektrutacja do oddziałów" 0" w Zespole Szkół nr 14  rozpoczyna się w dniu 14.04.2014 r. rodzice logują sie na stronie
www.torun.formico.pl 

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Oświadczenie nr 1 potwierdzające zamieszkanie

Oświadczenie nr 2 potwierdzające wielodzietność rodziny

Oświadczenie nr 3 potwierdzające samotne wychowanie

Oświadczenie nr 4 potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w Toruniu

Oświadczenie nr 5 potwierdzające zatrudnienie

Oświadczenie nr 6 potwierdzające kontynuację edukacji rodzeństwa w szkole I wyboru

Oświadczenie nr 7 potwierdzające ubieganie się o przyjęcie do przedszkola rodzeństwa nieobjetego wcześniej edukacją przedszkolną. 


 

              
Uwaga ! 


Od dnia 01 stycznia 2014 r. opłaty za obiady muszą być dokonywane jedynie na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca:68 1160 2202 0000 0000 6172 5239
Nie można dokonywać wpłat gotówką za obiady u intendenta.Informacj
a

Od października realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy, w ramach ktorego dziewczęta rocznik 2001 otrzymają 3 dawki szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - jeden z czynników wywołujących raka szyjki macicy. Realizatorem projektu finansowanego przez Gminę Miasta Toruń są Przychodnie Lekarskie TORMED ul. Bażyńskich 40, rejestracja telefoniczna 731 718 220 i 731 718 221 (liczba miejsc ograniczona).


 


 

Uwaga - zmiana konta wpłat na obiady

Zespół Szkół nr 14 w Toruniu informuje, iż należność za obiady dla ucznia naszej szkoły od miesiąca września 2013 roku należy wpłacać na konto:
68 1160 2202 0000 0000 6172 5239   

 


 
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 14 
w Toruniu 
ul. Hallera 79 
87-100 Toruń
NIP 956-20-24-588
NUMER KONTA 96 9511 0000 2007 0005 1158 0001
 
 

 

Zespół Szkół nr 14|Z życia szkoły|Sukcesy, osiągnięcia|Galerie zdjęć|Informacje dla rodziców i uczniów|Plan lekcji|Ważne dokumenty |Klasy profilowane|Egzamin, Sprawdzian