Zespół Szkół nr 14Z życia szkołySukcesy, osiągnięciaGalerie zdjęćInformacje dla rodziców i uczniówPlan lekcjiWażne dokumenty Klasy profilowaneEgzamin, Sprawdzian
Zespół Szkół nr 14
e-mail: zs14torun@home.pl
Informacje pedagoga
Kalendarz wydarzeń
Zebrania z rodzicami
Klasy i wychowawcy
Tematy projektów
Lekcje i przerwy
Samorząd uczniowski
Zajęcia pozalekcyjne
Oddział "0"
Wyniki sprawdzianu i egzaminu
Informacje dla rodziców i uczniów

 
TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DO GIMNAZJUM NR 14 W TORUNIU

 

14.07 – 25.08. 2014r. – składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum w sekretariacie w godz. 8.00-14.00

26.08.2014r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum

27.08.2014r. – potwierdzenie woli przyjęcia

28.08.2014r. – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum w postępowaniu uzupełniającymInformacja dla rodziców dzieci pięcioletnich i sześcioletnich !

 

Dyrektor ZS nr 14 w Toruniu uprzejmie informuje o postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, które odbędzie się od 21.07.2014r. do 28.07.2014r. 
Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z minimalną liczba punktów uprawniającą do przyjęcia zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 29.07.2014r. do godz. 15.00.

Zakwalifikowane dziecko zostanie przyjęte do oddziału pięciolatków, jeżeli rodzic w terminie 30.07.2014r.-01.08.2014r. do godz. 15.00 złoży w sekretariacie szkoły formularz potwierdzający wolę przyjęcia dziecka.

W dniu 4.08.2014r. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

                                                                                   Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                   Ireneusz WoźniakInformacja

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 znajduje się w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.Egzaminy poprawkowe 2013/2014

Zespół Szkół Nr 14-Gimnazjum Nr 14

 

Egzamin

Data

matematyka

 

26.08.2014r.

wtorek, godz. 900, s. 17

j. angielski

 

26.08.2014r.

wtorek, godz.  900 , s. 13

j. niemiecki

27.08.2014r.

środa, godz. 900, s. 18

 

Osoby, które nie odebrały zagadnień na egzaminy, proszone są o ich odebranie w sekretariacie szkoły.

Nie stawienie się ucznia na egzamin poprawkowy skutkuje powtarzaniem klasy od 1 września 2014 roku.

 Informacja

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się według następującego harmonogramu: 

klasy 0 - III SP - 26.06.2014 (czwartek) - godz. 17:00

klasy IV - VI SP - 27.06.2014 (piątek) - godz. 9:00

klasy I - III GIM - 27.06.2014 (piątek) - godz. 10:45


Informacja

 

Obiady w roku szkolnym 2013/2014 kończą się w dniu 25.06.2014 r.(środa).


Informacja 

Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.Informacja

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej SP 14 oraz oddziału „0” na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się w dniu 04.06.2014 r. (środa) na auli szkolnej o godz. 17.15.

 Informacja dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej.

W dniu 20.05.2014 r. o godz. 16:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 14 oraz na bieżni przy Orliku szkolnym zostanie przeprowadzony test sprawnościowy. Dzieci muszą zabrać strój sportowy, obuwie na salę gimnastyczną oraz na bieżnię.

Regulamin naboru i funkcjonowania klasy sportowej w Zespole Szkół nr 14Rektrutacja do oddziałów" 0" w Zespole Szkół nr 14  rozpoczyna się w dniu 14.04.2014 r. rodzice logują sie na stronie
www.torun.formico.pl 

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Oświadczenie nr 1 potwierdzające zamieszkanie

Oświadczenie nr 2 potwierdzające wielodzietność rodziny

Oświadczenie nr 3 potwierdzające samotne wychowanie

Oświadczenie nr 4 potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w Toruniu

Oświadczenie nr 5 potwierdzające zatrudnienie

Oświadczenie nr 6 potwierdzające kontynuację edukacji rodzeństwa w szkole I wyboru

Oświadczenie nr 7 potwierdzające ubieganie się o przyjęcie do przedszkola rodzeństwa nieobjetego wcześniej edukacją przedszkolną. Informacja

Dyrektor Zespołu szkół nr 14 w Toruniu informuje, że zapisy do klas pierwszych w Gimnazjum nr 14 w Toruniu na rok szkolny 2014/2015 rozpoczną się z dniem 27 marca 2014 r.

Zapisów bedą mogli państwo dokonać w sekretarciacie szkoły w godzinach od 7:30 do 15:00 wypełniając zgłoszenie (dla dzieci z rejonu) lub wniosek (dla dzieci spoza rejonu) o przyjęcie do szkoły.

 

Harmonogram rekrutacji:

 

Ø   do 3 czerwca 2014 r. – termin składania dokumentów:

o   deklaracja dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu,

o   karta zgłoszenia/wniosek do Gimnazjum nr 14 (druk dostępny w sekretariacie i na stronie www.zs14torun.pl) dla kandydatów spoza grona absolwentów Szkoły Podstawowej nr 14 w Toruniu,

o   1 fotografia (podpisana na odwrocie) - (dotyczy uczniów spoza rejonu i kandydatów spoza absolwentów SP 14)

o   kopie dyplomów potwierdzające osiągnięcia.

 

 

Ø   do 3 lipca 2014 r. - składanie kopii świadectw i zaświadczenia o wynikach ze sprawdzianu                    z OKE oraz pozostałych zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia.

 Przyjmowanie dokumentów

27 czerwca 2014r. w godz. 10.00-15.00

30 czerwca 2014r. w godz. 8:00 – 15:00

1 lipca 2014r. w godz. 8:00 – 15:00

2 lipca 2014r. w godz. 8:00 – 15:00

3 lipca 2014r. w godz. 8:00 – 11:00

 

Ø   4 lipca 2014 r. do  godz. 15:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum nr 14.

 
 

Niezłożenie w określonych terminach dokumentów będzie traktowane
jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły i rozstrzygane indywidualnie przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.


Informacja

Dyrektor Zespołu szkół nr 14 w Toruniu informuje, że zapisy do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu na rok szkolny 2014/2015 rozpoczną się z dniem 24 lutego 2014 r. i potrwają do 31 marca 2014 r.  Zapisów bedą mogli państwo dokonać w sekretarciacie szkoły w godzinach od 7:30 do 15:00 wypełniając zgłoszenie (dla dzieci z rejonu) lub wniosek (dla dzieci spoza rejonu) o przyjęcie do szkoły.

zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy  (dzieci z rejonu)

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dzieci spoza rejonu)
                                 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Organizacja Pożytku Publicznego

 

Przekaż 1% podatku dla TSPS
pomożesz oświatowym placówkom
Twoich dzieci.

 

Podatnik w zeznaniu PIT 37:

W części I wpisuje:

Ø w rubryce 131 Nr KRS – 0000121592 – Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Ø w rubryce 132 kwotę odpisu 1% od podatku;

W części „J” wpisuje:

Ø w rubryce 133 nazwę placówki oświatowej i jej adres (Zespół Szkół nr 14 ; ul. Hallera 79; 87-100 Toruń), gdzie podatnik poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel.

Ø W rubryce 134 podatnik w kwadracie stawia X

Oświadczenie  o odpisie 1% podatku proszę złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać do TPSP.

 Uwaga ! 


Od dnia 01 stycznia 2014 r. opłaty za obiady muszą być dokonywane jedynie na konto szkoły do 15-go każdego miesiąca:68 1160 2202 0000 0000 6172 5239
Nie można dokonywać wpłat gotówką za obiady u intendenta.Informacj
a

Od października realizowany jest program profilaktyki raka szyjki macicy, w ramach ktorego dziewczęta rocznik 2001 otrzymają 3 dawki szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - jeden z czynników wywołujących raka szyjki macicy. Realizatorem projektu finansowanego przez Gminę Miasta Toruń są Przychodnie Lekarskie TORMED ul. Bażyńskich 40, rejestracja telefoniczna 731 718 220 i 731 718 221 (liczba miejsc ograniczona).


 

terminy wpłat za obiady:

wrzesień - do 13.09 - 48 zł

październik - do 04.10 - 66 zł

listopad - do 08.11 - 57 zł

grudzień - 45 zł - (odpisy za dzien 15.11 i 18.11 - 6 zł) do zapłaty 39 zł do 7.12.

styczeń - do 15.02 -  63 zł (za dnia w które nie było obiadów odliczenia będą w miesiącu lutym)

luty - 0 zł

marzec - do 15.03 - 63 zł 

kwiecień  - do 15.04 - 51 zł

maj - do 15.05 - 60 zł

czerwiec - do 15.06 - 48 zł Uwaga 
- zmiana konta wpłat na obiady


Zespół Szkół nr 14 w Toruniu informuje, iż należność za obiady dla ucznia naszej szkoły od miesiąca września 2013 roku należy wpłacać na konto:
68 1160 2202 0000 0000 6172 5239   

 


 
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 14 
w Toruniu 
ul. Hallera 79 
87-100 Toruń
NIP 956-20-24-588
NUMER KONTA 96 9511 0000 2007 0005 1158 0001
 
 

 

Zespół Szkół nr 14|Z życia szkoły|Sukcesy, osiągnięcia|Galerie zdjęć|Informacje dla rodziców i uczniów|Plan lekcji|Ważne dokumenty |Klasy profilowane|Egzamin, Sprawdzian